Tuổi trẻ Nghệ An hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu 50 năm Ngày ký Hiệp định Patis

(CTG) Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris - Những giá trị còn mãi (27/01/1973 - 27/01/2023) được Ban Bí thư Trung ương Đoàn triển khai từ ngày 06/01/2022, bằng hình thức tương tác trực tuyến trên page của Ban Tuyên giáo TW Đoàn và Cổng thông tin Trung ương Đoàn Tuổi trẻ Nghệ An tích cực hưởng ứng cuộc thi bằng nhiều hình thức phong phú.

 

Đoàn viên thanh niên trên toàn tỉnh Nghệ An tích cực tham gia, hưởng ứng cuộc thi.

Cuộc thi tìm hiểu về sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; bản lĩnh, trí tuệ, độc đáo của nền ngoại giao Cách mạng Việt Nam; sự chính nghĩa của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Nhân dân ta; về sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự chính nghĩa của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Nhân dân ta.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 06/1/2023 - 16/1/2023, sau qua 3 buổi diễn ra Cuộc thi đã có hơn 30.000 lượt xem, hàng ngàn lượt chia sẻ, hàng nghìn thí sinh tham gia trả lời các câu hỏi. Các cấp bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, các tầng lớp nhân dân Nghệ An cũng đã tích cực tham gia, hưởng ứng Cuộc thi bằng các hình thức phong phú, đặc biệt như: Thông qua các buổi sinh hoạt Đoàn, các buổi sinh hoạt tập thể, các buổi học nhóm,…

Đoàn viên thanh niên tham gia, hưởng ứng Cuộc thi thông qua các buổi sinh hoạt Đoàn.

Cuộc thi đã tuyên truyền sâu rộng tới đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại sâu sắc của Hiệp định Paris - đỉnh cao thắng lợi của mặt trận ngoại giao nước ta thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Qua đó giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức cách mạng, tư tưởng chính trị đối với toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân và thế hệ trẻ Việt Nam về nội dung và ý nghĩa của sự kiện.

Thông tin chi tiết về Cuộc thi được đăng tải tại địa chỉ: Kế hoạch thi 50 năm HĐ Pari.

Nguyễn Quỳnh, Thành Tân
Tỉnh Đoàn Nghệ An