Tuyên dương 52 điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác

Sáng nay 19/5/2022, đúng dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cơ quan Trung ương Đoàn năm 2022.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn; đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn; đồng chí Phạm Thị Vui, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy T.Ư Đoàn; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn; Cấp ủy và lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Đoàn khu vực Hà Nội; Tập thể đảng viên các đảng bộ, chi bộ khối phong trào; khối nghiên cứu đào tạo và khối trung tâm sự nghiệp tại Hà Nội.

 

Phát biểu tại Lễ tuyên dương, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn khẳng định: Noi gương Bác, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Trung ương Đoàn luôn ra sức thi đua làm nhiều việc tốt, dành nhiều thành tích trong học tập, thực hiện nhiệm vụ chính trị và tham gia xây dựng Đảng. Từ các hoạt động, phong trào của Đảng ủy, Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, đã xuất hiện nhiều gương cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được triển khai hiệu quả hơn nữa trong toàn đảng bộ, Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đề nghị các cấp uỷ, chi bộ cần xác định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải kiên trì thực hiện theo phương châm “Nhận thức phải đúng; nội dung và phương thức triển khai phải phù hợp với đối tượng và thời điểm; cách làm phải kiên trì, sáng tạo, liên tục, thường xuyên; kiểm tra, giám sát phải thực chất; kết quả phải cụ thể”.

 

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn phát biểu tại Lễ tuyên dương

Việc học tập và làm theo Bác phải gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị theo chủ trương của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về "Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương". Chất lượng và hiệu quả của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh phải được đo lường bằng sự đóng góp của từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vào nhiệm vụ chung của cả cơ quan, tiếp tục phát huy sáng kiến, sáng tạo để tham mưu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022 và trong cả nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; tham mưu chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII; tổ chức tốt các phong trào thi đua trong toàn cơ quan chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Chất lượng, hiệu quả đó đồng thời phải được đo lường bằng hiệu quả công việc: chất lượng tham mưu tốt hơn, tiến độ nhanh hơn, công việc sáng tạo hơn và bằng sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn cơ quan.

 

Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn và đồng chí Phạm Thị Vui, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tuyên dương, khen thưởng các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Học theo Bác phải thường xuyên, liên tục và không ngừng đổi mới

Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho rằng: Phương thức thực hiện phải thường xuyên, liên tục và không ngừng đổi mới, trong đó tập trung tổ chức có hiệu quả việc học tập các chuyên đề theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm thông qua sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ; đăng ký tự rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên và có kiểm đếm thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ và các đoàn thể hằng tháng; tiếp tục triển khai các mô hình hay, cách làm hiệu quả. Phải làm cho việc học tập và làm theo Bác phải trở thành công việc hằng ngày, học để hiểu, hiểu để làm theo, sau đó quay lại, đánh giá lại để tiếp tục học.

Bên cạnh đó, trong học tập và làm theo Bác, cần thực hiện đồng bộ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Tiếp tục lan tỏa thông tin tích cực, đẩy lùi thông tin tiêu cực; từng bước chuyển đổi số, tận dụng ưu thế của các công cụ, phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội, hệ thống báo chí, xuất bản của Đoàn trong tuyên truyền, giáo dục.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn và đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy T.Ư Đoàn tuyên dương, khen thưởng các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, cần xác định nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là sự nêu gương, mà trước hết là đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt. Cán bộ cơ quan Trung ương Đoàn phải nghiêm túc, đi đầu trong thực hiện Kết luận số 06 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khoá XI về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01 về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn” theo phương châm “trên trước, dưới sau” (thủ trưởng đơn vị, lãnh đạo đơn vị gương mẫu thực hiện trước, làm trước) “trong trước, ngoài sau” (cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện trước)“học đi đôi với làm theo”, lấy kết quả “làm theo” là thước đo để đánh giá kết quả của các tập thể, cá nhân. Tập trung xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí về điển hình tiêu biểu, tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc đánh giá lãnh đạo các ban, đơn vị và đánh giá đảng viên hằng quý; làm cơ sở bình xét, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; tạo môi trường thuận lợi để các điển hình phấn đấu, rèn luyện và lan tỏa giá trị tích cực trong cơ quan, đơn vị và cộng đồng.

T.Ư Đoàn tuyên dương 52 điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hội nghị đã tuyên dương 52 điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, những tấm gương tiêu biểu trong số gần 1.000 đảng viên trong toàn đảng bộ Trung ương Đoàn đã có nhiều nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, trách nhiệm, xung kích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cũng tại hội nghị, các đồng chí đảng viên đã tham gia học tập chuyên đề “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương” do đồng chí Phạm Thị Vui, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương bồi dưỡng./.

Theo ĐTN