Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Thông tin văn bản

  • Mã ký hiệu: TWH
  • Ngày ban hành: 06/11/2019
  • Trích yếu: Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024
  • Loại văn bản: Văn kiện
  • Cơ quan ban hành: Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam

Tài liệu đính kèm: