Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII

Thông tin văn bản

  • Mã ký hiệu: Số 03 - CT/TWH
  • Ngày ban hành: 09/01/2020
  • Trích yếu: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024
  • Loại văn bản: Nghị quyết
  • Cơ quan ban hành: Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam

Tài liệu đính kèm: