tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông tin văn bản

  • Mã ký hiệu: Số: 4385-CV/TWĐTN-VP
  • Ngày ban hành: 07/03/2020
  • Trích yếu: tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Trung ương Đoàn TNCS HCM

Tài liệu đính kèm: