V/v đẩy mạnh các biện pháp tham gia phòng chống dịch Covid-19

Thông tin văn bản

  • Mã ký hiệu: 4479 -CV/TWĐTN-VP
  • Ngày ban hành: 25/03/2020
  • Trích yếu: Gửi Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc về việc đẩy mạnh các biện pháp tham gia phòng chống dịch Covid-19
  • Loại văn bản: Công văn
  • Cơ quan ban hành: Trung ương Đoàn TNCS HCM

Tài liệu đính kèm: