Kế hoạch Tổ chức Chương trình Tuyên dương “Gia đình trẻ tiêu biểu” năm 2020

Thông tin văn bản

  • Mã ký hiệu: 07 -KH/TWH
  • Ngày ban hành: 30/03/2020
  • Trích yếu: Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2020, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Chương trình Tuyên dương “Gia đình trẻ tiêu biểu” năm 2020
  • Loại văn bản: Kế hoạch
  • Cơ quan ban hành: Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam

Tài liệu đính kèm: