Kế hoạch, hồ sơ, danh mục, trích ngang Chương trình Tuyên dương "Gia đình trẻ tiêu biểu" năm 2020

Thông tin văn bản

  • Mã ký hiệu: KH
  • Ngày ban hành: 14/04/2020
  • Trích yếu: Kế hoạch, hồ sơ, danh mục, trích ngang Chương trình Tuyên dương "Gia đình trẻ tiêu biểu" năm 2020
  • Loại văn bản: Kế hoạch
  • Cơ quan ban hành: Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam

Tài liệu đính kèm: