Yên Bái: Tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022

(CTG) Ngày 25/8, Tỉnh Đoàn Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2022; tổng kết Đề án tuổi trẻ tham gia giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và phát triển du lịch.

 

Trong những năm qua, các phong trào của Đoàn đã lan tỏa cả chiều rộng và chiều sâu. Các chương trình, dự án, các cuộc vận động… mở ra nhiều hướng đa dạng, năng động, phù hợp với các đối tượng thanh niên, các lĩnh vực hoạt động khác nhau, thu hút ngày càng đông đảo thanh niên tham gia.

“Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè” là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, thông qua chiến dịch để giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên, khơi dậy tinh thần tình nguyện, sẵn sàng cống hiến, dấn thân vì sự phồn vinh của quê hương, đất nước. Năm 2022 là năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè là thời điểm phù hợp, thuận lợi để các cấp bộ Đoàn phấn đấu về đích, hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XIV và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã đề ra. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2022 đã được các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh triển khai, thực hiện hết sức linh hoạt, sáng tạo, phù hợp tình hình thực tế đồng thời đạt được hiệu quả, chỉ tiêu cơ bản đặt ra.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án “Tuổi trẻ Yên Bái tham gia giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và phát triển du lịch cộng đồng” giai đoạn 2017 - 2022 và có thành tích xuất sắc trong chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm 2022.

Các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã tổ chức đã khởi công xây dựng và sửa chữa 30 nhà nhân ái; sửa chữa 64,9 km đường giao thông liên thôn bản; sửa chữa, đắp lề 48,8 km đường; mở mới 21,6 km đường giao thông nông thôn; khơi thông, vệ sinh 55,7 km kênh mương nội đồng; thu gom hơn 100 tấn rác thải, phế liệu; phát quang 30 km đường; trồng mới 29 km tuyến đường hoa thanh niên; nâng cấp sửa chữa 16,5 km tuyến đường điện thắp sáng; lắp đặt 107 thùng rác tái chế; xây dựng 04 cống tràn dân sinh; trồng mới 58.744 cây xanh; tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 6.238 người dân; tổ chức 1.720 buổi sinh hoạt hè, 108 lớp dạy bơi miễn phí cho 1.080 thiếu nhi; tổ chức 12 lớp tập huấn xây dựng kỹ năng truyền thông xã hội cho đoàn viên thanh niên...

Cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức tổng kết Đề án Tuổi trẻ Yên Bái tham gia gìn giữ, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc và phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2017 - 2022. Trong 5 năm triển khai Đề án với quyết tâm thắng lợi các mục tiêu Đề án, các cấp bộ Đoàn ra mắt 32 mô hình “Thôn (bản) văn hóa thanh niên gắn với phát triển du lịch cộng đồng” tại 9/9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh với trên 500 đoàn viên thanh niên tham gia thực hiện; thành lập và phát huy hiệu quả 225 đội thanh niên tình nguyện tập trung và tại chỗ tham gia bảo tổn, tổ chức các hoạt động Lễ hội; thành lập các CLB múa Thái, điệu Xòe cổ tại Nghĩa Lộ, duy trì chữ viết người Dao Nôm; triển khai, duy trì hiệu quả hoạt động của 13 Câu lạc bộ Đất và Người Yên Bái...

Tại hội nghị, BTV tỉnh Đoàn Yên Bái đã trao tặng Bằng khen cho 17 tập thể và 22 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án “Tuổi trẻ Yên Bái tham gia giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và phát triển du lịch cộng đồng” giai đoạn 2017 - 2022. Trao tặng Bằng khen cho 18 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm 2022.

Hoàng Dương
Tỉnh Đoàn Yên Bái