Bình Thuận: Thành lập 18 "Đội Shipper xanh đi chợ giúp dân" tại Phan Thiết

(CTG) Để hỗ trợ người dân trong khu cách ly, Tỉnh Đoàn Bình Thuận vừa thành lập 18 "Đội Shipper xanh đi chợ giúp dân" hoạt động tại 18 phường, xã trên địa bàn thành phố Phan Thiết trong thời gian thành phố giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Thành viên của các “Đội Shipper xanh đi chợ giúp dân” là đoàn viên, thanh niên trên địa bàn, có tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm, có sức khoẻ, ưu tiên đã được tiêm phòng Covid-19, thông thạo địa bàn. “Đội Shipper xanh đi chợ giúp dân” có nhiệm vụ kết nối, tiếp nhận thông tin để đi chợ giúp người dân trên địa bàn từng phường, xã để mua lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu trong thời gian thành phố Phan Thiết thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Các đội shipper xanh ở phường, xã nào sẽ hỗ trợ người dân ở phường, xã đó đi chợ trên địa bàn. Trong quá trình hoạt động, các thành viên đeo thẻ và mặc áo xanh thanh niên Việt Nam. Thành đoàn Phan Thiết được giao quản lý, tổ chức hoạt động của các “Đội Shipper xanh đi chợ giúp dân”. Thời gian hoạt động của các đội shipper xanh bắt đầu từ ngày 02/8/2021.

Người dân đang sinh sống trên địa bàn phường, xã nào có nhu cầu hỗ trợ đi chợ sẽ liên hệ “Đội Shipper xanh đi chợ giúp dân” tại phường, xã đó. Thông tin liên hệ với các “Đội Shipper xanh đi chợ giúp dân” được công khai trên Báo Bình Thuận online tại địa chỉ: http://baobinhthuan.com.vn, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận hoặc website và các trang mạng xã hội của Tỉnh Đoàn, Thành đoàn Phan Thiết và các cơ sở Đoàn trực thuộc thành phố.

Quỳnh Trân
Tỉnh Đoàn Bình Thuận