Củng cố niềm tin vào Đảng

(CTG) Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng thuận của nhân dân, doanh nghiệp, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận ở Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 đã đạt những kết quả tích cực, tạo nền tảng vững chắc cho thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội đã đề ra.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Trường mầm non Thạnh An, xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh.
Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Trường mầm non Thạnh An, xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm qua, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đổi mới, sáng tạo, quyết đoán, trách nhiệm, nhất là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước và các tổ chức chính trị-xã hội. Từ các địa phương, nhiều cách làm hay, hiệu quả đã ra đời mang lại kết quả thiết thực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận.

Nâng chất công tác tuyên truyền, vận động

Công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực trong năm 2023 trên địa bàn thành phố có nhiều điểm sáng. Việc đấu tranh phản bác, ngăn chặn thông tin sai trái, thù địch có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sự ổn định về tư tưởng trong đội ngũ cán bộ. Tuyên truyền trên không gian mạng đã được nhiều địa phương thực hiện mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả quan trọng. Quận 1 là đơn vị có nhiều sáng kiến trong công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quận 1 xác định “không gian mạng” ngày nay đã trở thành một không gian xã hội mới, nơi con người có thể thực hiện các hành vi giao tiếp, sáng tạo, lao động, sản xuất, tiêu dùng, học tập và vui chơi, giải trí, không bị giới hạn bởi không gian, thời gian. “Quận đã ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng các nền tảng mạng xã hội phổ biến hiện nay để đẩy mạnh tuyên truyền trên không gian mạng bằng các hình thức văn bản, xây dựng các video, clip, slide bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở các lĩnh vực, trên trang tin điện tử Đảng bộ Quận 1; trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến Facebook, YouTube, Zalo page của hệ thống Cột cờ Thủ Ngữ và hệ thống các trang cộng đồng của các đơn vị”, đồng chí Nguyễn Trung Châu Tuyên, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 chia sẻ.

Quận cũng đã đẩy mạnh xây dựng nhiều chuyên mục về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên Trang tin điện tử Đảng bộ quận, các trang cộng đồng Cột cờ Thủ Ngữ, với phương thức này đã kịp thời đưa thông tin đến cán bộ, đảng viên, nhân dân nhanh hơn và thu hút, tiếp cận được nhiều thành phần rộng khắp. Đáng chú ý, việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh đã bắt đầu có sức lan tỏa rộng rãi, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh từng bước thấm sâu vào người dân thành phố, trở thành một nguồn sức mạnh đặc thù của con người thành phố mang tên Bác. Sau gần hai năm thực hiện, toàn thành phố đã có gần 3.000 thiết chế Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, nhiều địa phương có mô hình, cách làm hay.

Nhiều cơ sở tôn giáo, cộng đồng các dân tộc đã tích cực hưởng ứng, triển khai xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại trụ sở, nơi thờ tự, khu sinh hoạt cộng đồng.

Năm 2023, công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm đề ra nhiều giải pháp đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác dân vận theo hướng cán bộ, công chức phải có trách nhiệm vận động nhân dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Các cấp ủy, chính quyền xây dựng và thực hiện phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân làm cho công tác dân vận ngày càng lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Hóc Môn Lê Văn Nghĩa cho biết: Người cán bộ cần sự quyết tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác vận động nhân dân gắn bó mật thiết với việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách; trong đó, đề cao công tác vận động nhân dân đồng thuận với các chủ trương của Đảng, phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

 

Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng

Dù trải qua một năm có nhiều khó khăn, thách thức, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và đã tạo được sự chuyển biến tích cực. Công tác nghiên cứu, tổng kết lý luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc từng bước được nâng cao chất lượng. Công tác tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết của Đảng được đổi mới, nâng cao chất lượng theo hướng trọng tâm, kịp thời, cung cấp đầy đủ tài liệu; chú trọng tuyên truyền trong nhân dân. Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tập trung thực hiện tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp ủy; thực hiện tốt các khâu trong công tác cán bộ để chuẩn bị nguồn cán bộ trước mắt và lâu dài; kịp thời rà soát, kiện toàn nhân sự các chức danh còn khuyết lãnh đạo, quản lý chủ chốt… Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng theo quy định.

Tại hội nghị tổng kết công tác công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận năm 2023 mới đây, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhận định: Bên cạnh kết quả đạt được, thành phố còn không ít hạn chế, khó khăn, vướng mắc có nguyên nhân chủ quan và khách quan. Sự vận hành bộ máy có lúc, có nơi chưa đồng bộ, kém hiệu quả, nhất là công tác phối hợp. Năm 2024, thành phố tiếp tục đứng trước nhiều thử thách; trong đó, thử thách từ bên ngoài vẫn chưa lường hết được, thử thách bên trong với những vướng mắc khó khăn, tồn đọng vẫn còn. Tuy nhiên, cơ hội trong khó khăn, thử thách vẫn có và chúng ta phải tìm thấy và phát huy cho được. Thành phố có thuận lợi khi nhận được sự quan tâm của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, sự quan tâm của đồng bào cả nước hướng về thành phố “vì thành phố, và thành phố vì cả nước”. Bên cạnh đó, sự đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng từ nhiều phía, nhiều thành phần đang ủng hộ thành phố, tạo thuận lợi để thành phố phát triển. Đây là niềm tin để thành phố vượt qua thử thách.

Năm 2024, Thành phố Hồ Chí Minh đề ra chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội”. Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh: Trong bối cảnh hiện nay, thành phố đặt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên hàng đầu là việc làm rất cần thiết. Chính vì thế, trong năm 2024, thành phố tiếp tục xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, phòng chống suy thoái là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu. Thành phố tập trung triển khai các giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; các chương trình hành động, trong đó có xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thành phố tập trung công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ làm sao xây dựng được đội ngũ cán bộ có bản lĩnh; tiếp tục triển khai Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung...

Theo Nhân Dân