Khánh Hòa: Đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Cam Nghĩa (thành phố Cam Ranh) lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027

(CTG) Ngày 12/1, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Cam Nghĩa (thành phố Cam Ranh) lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

 

Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn thống nhất lựa chọn tổ chức đại điểm cấp cơ sở khối xã, phường, thị trấn toàn tỉnh. Đồng chí Trương Tấn Hùng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh dự và Chỉ đạo Đại hội.

BCH Đoàn phường khóa XI ra mắt nhận nhiệm vụ.

Trong buổi sáng này 12/01/2022, với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, 60 đại biểu đại diện cho hơn 150 đoàn viên toàn phường Cam Nghĩa đã nghiêm túc tham gia, hoàn thành tốt các nội dung Đại hội đề ra.

Đại hội đã tiến hành đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022; kiểm điểm công tác lãnh đạo của Ban Chấp hành Đoàn phường nhiệm kỳ 2017-2022; thảo luận, góp ý và dự thảo các văn kiện đại hội và văn kiện đại hội đoàn cấp trên. Đại hội đã thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá đúng thực tiễn kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của phường trong 5 năm qua; xác định rõ những mặt mạnh, mặt yếu, rút ra các bài học kinh nghiệm quý báu; phát huy trí tuệ tập thể tích cực đóng góp xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đoàn phương khóa mới.

Với khẩu hiệu “Khát vọng, Bản lĩnh, Đoàn kết, Sáng tạo, Phát triển”, Đại hội đã tiến hành bầu ra Ban Chấp hành khoá XI gồm 11 anh, chị; tiến hành bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội, theo đó anh Phạm Văn Quý – Bí thư Đoàn phường khoá X được Đại hội tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Đoàn phường khoá XI.

Đại hội đã tiến hành bầu cử đoàn đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên phường tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cam Ranh nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 07 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Mạnh Lương
Tỉnh Đoàn Khánh Hòa