Trà Vinh: Diễn đàn “Tuổi trẻ với nhiệm vụ chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số”

(CTG) Chiều 21/4, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Diễn đàn “Tuổi trẻ với nhiệm vụ chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số”.

 

Trong chương trình, các diễn giả đã truyền đạt những thông tin, kiến thức bổ ích, quan trọng đến việc tham gia chấn hưng văn hóa của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, đồng thời giải đáp những thắc mắc, các đề xuất, kiến nghị của các bạn trẻ trong quá trình vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để thực hiện tốt nhiệm vụ chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số.

Tại diễn đàn, đồng chí Trần Trí Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần, nhiệt huyết và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ gìn và phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa của dân tộc; thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát huy vai trò của tuổi trẻ với nhiệm vụ chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số. Đặc biệt là cần suy nghĩ, sáng tạo để đưa công nghệ số vào việc đẩy mạnh truyền thông du lịch của tỉnh, ứng dụng và đưa công nghệ số trong việc giới thiệu về di tích lịch sử, số hóa bản đồ các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh để việc tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa, lịch sử đến với thiếu nhi dễ dàng hơn, phù hợp hơn với xu thế công nghệ hiện nay.

Diễn đàn nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh, đặc biệt là định hướng và phát huy những giá trị cao đẹp của tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đồng thời phát huy tinh thần của tuổi trẻ tỉnh nhà trong việc bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc nói chung và văn hóa bản địa của tỉnh Trà Vinh nói riêng trong thời kỳ kỷ nguyên số.

Tỉnh Đoàn Trà Vinh