Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Khuyến học Việt Nam ký kết phối hợp hoạt động giai đoạn 2024-2030

(CTG) Sáng nay 21/3/2024, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức lễ ký kết phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2024-2030.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Khuyến học Việt Nam ký kết phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2024-2030.

Tham dự chương trình có bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm UBQG về Thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBQG về Thanh niên Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học Việt Nam và đại diện các bộ, ngành Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Chương trình phối hợp nhằm hướng tới việc tăng cường sự phối hợp giữa Hội Khuyến học Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập góp phần hoàn thành các chỉ tiêu tại Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” và hưởng ứng phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học” cho các cá nhân.

Theo đó, trong giai đoạn 2024 - 2030, hai đơn vị sẽ tăng cường phối hợp để triển khai 6 nội dung trọng tâm. Hai bên tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời cho đoàn viên, thanh niên trên các nền tảng số của Đoàn Thanh niên và Hội Khuyến học Việt Nam; đẩy mạnh thực hiện các mô hình học tập trong các cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, tiếp tục củng cố, đẩy mạnh hoạt động của Ban khuyến học các cấp và vận động xây dựng Quỹ khuyến học, khuyến tài; phát hiện, biểu dương, khen thưởng và phối hợp trao học bổng. Đồng thời, tích cực hưởng ứng và triển khai có hiệu quả phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”; tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách phát triển giáo dục, đào tạo, xây dựng xã hội học tập.

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm UBQG về Thanh niên Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho các cá nhân.

Trong đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện tốt các nội dung phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”; xây dựng cơ quan, đơn vị của Trung ương Đoàn và các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc trở thành “Đơn vị học tập”; mỗi đoàn viên, thanh niên trong toàn Đoàn trở thành “Công dân học tập” và làm nòng cốt trong xây dựng gia đình, dòng họ mình thành “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”…

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua, cuộc vận động, hoạt động nhằm hỗ trợ, thúc đẩy học tập suốt đời trong đoàn viên, thanh thiếu nhi; tăng cường tuyên truyền những tấm gương đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, nhà giáo tiêu biểu.

Hội Khuyến học Việt Nam tuyên truyền và thực hiện các nội dung có liên quan trong “Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030” và phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”. Đồng thời, cung cấp các tài liệu cập nhật, hỗ trợ biên soạn tài liệu về học tập suốt đời cho đoàn viên, thanh niên; hướng dẫn thực hiện tiêu chí “Công dân học tập”; phối hợp biểu dương kịp thời đối với các cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong học tập.

Bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng hoa chúc mừng Trung ương Đoàn nhân dịp kỳ niệm Ngày thành lập Đoàn.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao và bày tỏ ấn tượng với tinh thần xung kích, sáng tạo và đi đầu của tuổi trẻ, tổ chức Đoàn trong giai đoạn vưa qua. Trong đó, Đoàn Thanh niên đã thực hiện rất tốt vai trò, chức trách, nhiệm vụ của mình của mình. “Các phong trào của Đoàn phục vụ cho sự học được triển khai rất nhiều, hiệu quả và hay. Đặc biệt, trong bối cảnh khoa học, kỹ thuật, internet phát triển rất nhanh, nếu chúng ta không học, không chuẩn bị cho tiếp cận cái mới thì chúng ta sẽ không theo kịp được tình hình”. Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho rằng, mỗi người cần chủ động hội nhập; trang bị tri thức đa dạng, phong phú và phải luôn luôn đổi mới. Muốn làm được vậy, mỗi cá nhân phải luôn học, học tập suốt đời. “Chương trình ký kết phối hợp giữa Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và Trung ương Đoàn cũng nhằm mục đích đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, góp phần xây dựng xã hội học tập”, bà Nguyễn Thị Doan nói.

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm UBQG về Thanh niên Việt Nam phát biểu tại buổi ký kết.

Phát biểu tại chương trình, anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho biết, tổ chức Đoàn luôn xác định việc xây dựng một xã hội học tập đó là nhiệm vụ rất quan trọng. “Trong nhiều giải thưởng của Trung ương Đoàn, có thể hướng đến nhiều đối tượng, lĩnh vực khác nhau nhưng những điển hình được tuyên dương đều là hiện thân của sự tự học…”, anh Huy nói

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy tin tưởng, với 6 nhóm nội dung phối hợp giữa hai đơn vị, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi sẽ nêu cao tinh thần, trách nhiệm học tập thường xuyên, suốt đời. Các bạn trẻ sẽ tận dụng mọi cơ hội để học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức, nghiệp vụ, phát triển tài năng tối ưu nhằm thích ứng với sự biến đổi không ngừng của khoa học - công nghệ và quá trình toàn cầu hóa, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học” cho 4 cán bộ Trung ương Đoàn, gồm: chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; anh Lê Hải Long, Trưởng ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương; chị Hồ Hồng Nguyên, Trưởng ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Đồng thời, Trung ương Đoàn Đoàn trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 4 cán bộ Hội Khuyến học Việt Nam.

CTG