Theo đó, Cuộc thi diễn ra với 2 vòng thi: vòng loại và vòng chung kết. Đối với vòng loại thi trắc nghiệm trực tuyến trong vòng 07 tuần, hệ thống bắt đầu mở từ lúc 7 giờ ngày 06/9/2021 đến 17h00 ngày 24/10/2021, được đăng tải trên Trang thông tin điện tử: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên (website:https://tuyengiao.phuyen.gov.vn); Tỉnh Đoàn Phú Yên (website:https://tuoitrephuyen.vn) và Báo Phú Yên (website:http://www.baophuyen.com.vn) hoặc đường link: https://thitructuyenphuyen.com/thi-tim-hieu-nghi-quyet-dai-hoi-dang/. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký sử dụng một tài khoản và cung cấp đầy đủ, đúng các thông tin và tham gia trả lời 35 câu hỏi và dự đoán số người tham gia cuộc thi.

Đồng chí Trần Minh Trí, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn phát động Cuộc thi

Qua vòng loại, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ chọn 10 thí sinh có số lượng câu trả lời đúng nhiều nhất, thời gian hoàn thành phần thi ngắn nhất tham dự vòng chung kết trực tuyến (nếu có trường hợp: 2 thí sinh đều có số lượng câu trả lời đúng, thời gian hoàn thành phần thi như nhau thì xét đến câu dự đoán số người tham gia cuộc thi chính xác hoặc gần nhất) để được tham dự vòng chung kết trực tuyến. Vòng chung kết, thí sinh trả lời 01 câu hỏi tự luận trong thời gian tối đa là 90 phút trên Microsoft Word. Điểm số tối đa phần thi này là 100 điểm.

 

Đoàn viên thanh niên trong tỉnh tham gia cuộc thi

Nội dung thi trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kết quả, thành công Đại hội XIII của Đảng theo Đề cương Thông báo nhanh Kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam do Văn phòng Trung ương Đảng phát hành. Đường lối, chủ trương, chiến lược phát triển đất nước thể hiện trong nội dung cơ bản, cốt lõi của văn kiện Đại hội XIII; những điểm mới, quan điểm nổi bật trong chỉ đạo, các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, 12 nội dung định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030, 06 nhiệm vụ trọng tâm, 03 khâu đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức trong những năm tới; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Cơ cấu giải thưởng gồm: 01 giải nhất; 01 giải Nhì: 03 giải Ba; 05 giải Khuyến khích cho thí sinh xuất sắc nhất

Cuộc thi đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, quan trọng trong việc tìm hiểu, học tập nghị quyết Đại hội Đảng, thông qua đó thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân, đoàn viên, thanh niên; sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống; góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh ngày càng vững mạnh.

 

 

Bảo Kính