Tìm thấy 101 văn bản

Ký hiệu Ngày phát hành Trích yếu
Số: 08-HD/TWH 06/04/2023

Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam trân trọng gửi các đơn vị Hướng dẫn Bình xét thi đua công tác Hội và phong trào thanh niên cấp tỉnh năm 2023 (có Hướng dẫn và thang điểm gửi kèm).

Số: 73 - KH/TWH 21/04/2023

Kế hoạch tổ chức Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2023

Số 21 CT/TW 04/05/2023

Ban Bí thư vừa ban hành chỉ thị số 21 về việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Số: 78 KH/TWH 20/06/2023

Triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH TCP Việt Nam tổ chức Chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” năm 2023 từ tháng 7 đến tháng 12/2023.

Số 85 -KH/TWH 17/07/2023

Căn cứ Điều lệ Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

TWH 04/08/2023

Tài liệu chương trình Toả sáng Nghị lực Việt 2023 gồm: Mẫu hồ sơ...

TWH 08/10/2023

Tư liệu Info lịch sử Hội

TWH 08/10/2023

Tài liệu tuyên truyền 76 năm Ngày truyền thống Hội

TWH 14/11/2023

Thể lệ và mẫu đăng ký Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023

TWH 18/06/2024

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam lần thứ mười, khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Page 10 of 11