Tìm thấy 101 văn bản

Ký hiệu Ngày phát hành Trích yếu
TWH 11/05/2022

Bộ tài liệu nhận diện Chương trình "Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2022 - Chăm sóc sức khỏe hậu covid-19

TWH 11/05/2022

Kế hoạch tổ chức hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2022

TWD 20/05/2022

Góp ý vào dự thảo báo cáo chuyên đề đánh giá kết quả đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp giai đoạn 2018 - 2022

TWH 30/05/2022

Công văn về việc giới thiệu gương Thanh niên khuyết tật tiêu biểu tham gia Chương trình "Tỏa sáng nghị lực Việt" năm 2022

TWH 30/05/2022

Thanh niên khởi tạo gương mặt số

TWH 29/05/2022

Kế hoạch Tổ chức Chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2022

9729 -CV/TWĐTN-ĐKTHTN 09/06/2022

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị tổ chức Đoàn, Hội từ Trung ương tới cơ sở cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên, sinh viên trong việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông, nâng cao tinh thần trách nhiệm khi tham gia giao thông.

Số: 532 -KH/TWĐTN-ĐKTHTN 13/06/2022

Kế hoạch Tổ chức Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp quốc gia 2022

TWH 27/06/2022

Tài liệu Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội lần thứ bảy (mở rộng) và Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội VIII

Số: 550 -KH/TWĐTN-ĐKTHTN 15/07/2022

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022, Ban Bí thư Trung ương Đoàn xây dựng Kế hoạch tổ chức Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ V, năm 2022.

Page 8 of 11