Tìm thấy 101 văn bản

Ký hiệu Ngày phát hành Trích yếu
TWH 25/06/2021

Triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2021, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền về hạnh phúc gia đình trong thanh niênvà Chương trình Tuyên dương “Gia đình trẻ tiêu biểu” năm 2021

TWH 25/06/2021

Triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2021; chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2021), Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Cuộc thi ảnh online với chủ đề “Gia đình trẻ hạnh phúc”.

265/TWH 07/07/2021

Công văn triệu tập Hội nghị Đoàn chủ tịch lần thứ tư

366/TWH 07/07/2021

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trân trọng kính gửi Anh/Chị Công văn triệu tập Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam lần thứ năm, khóa VIII

34-KH/TWH 14/07/2021

Kế hoạch tổ chức Lễ phát động 65 ngày thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2021

TWH 19/07/2021

Tài liệu Hội nghị Đoàn Chủ tịch và Hội nghị Ủy ban

386 - CV/TWH 20/07/2021

Công văn về việc Hướng dẫn triển khai công trình thanh niên kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam.

TWH 21/07/2021

Trung ương Hội LHTN Việt Nam vừa công bố biểu trưng (logo) kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 -15/10/2021).

TWH 22/07/2021

Tài liệu và công văn xét trao Giải thưởng "15 tháng 10" năm 2021

TWH 19/07/2021

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Cuộc thi viết “Đọc sách để thay đổi”

Page 5 of 11