Tìm thấy 101 văn bản

Ký hiệu Ngày phát hành Trích yếu
08 -KH/TWH 22/04/2020

Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2020; nhằm cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; thiết thực chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2020.

Số 09-KH/TWH 05/05/2020

Kế hoạch Tổ chức Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác Tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2020 với chủ đề "Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, vì một Việt Nam khỏe mạnh".

Số 10-KH/TWH 06/05/2020

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Thủ tướng Chính phủ về triền khai các hoạt động ứng phó với dịch Covid - 19, Trung ương Hội LHTN Việt Nam triển khai kế hoạch tổ chức Chương trình "Tôi thay đổi" với thông điệp "Điều chỉnh tích cực".

261 -KH/TWĐTN-ĐKTHTN 13/05/2020

Kế hoạch Tổ chức cuộc thi Dự án tình nguyện năm 2020

264 -KH/TWĐTN 22/05/2020

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Kế hoạch tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020

Số 11 - KH/TWH 19/06/2020

Kế hoạch tổ chức các hoạt động trong Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2020

TWH 15/07/2020

Tài liệu Hội nghị Ủy ban TW Hội LHTN Việt Nam lần thứ ba khóa VIII

TWH 15/07/2020

Tài liệu Hội nghị ĐCT Ủy ban TW Hội lần thứ hai Khóa VIII

QCTDKT 18/08/2020

Thi đua, khen thưởng của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024

Số: 15 -KH/TWH 10/08/2020

Kế hoạch Tổ chức Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2020

Page 3 of 11