Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII

Trà Vinh: Hoàn thành Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024

(CTG) Tính đến ngày 28/6/2019, 9/9 huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức thành công Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Xem thêm

Kiên Giang: Tuổi trẻ Hòn Đất bản lĩnh, sáng tạo, cống hiến, hội nhập và phát triển

(CTG) Từ ngày 27 đến 28/6, tại Trung tâm Văn hóa huyện Hòn Đất, Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Hòn Đất long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là đơn vị được Ủy ban Hội tỉnh chọn làm điểm tổ chức...

Xem thêm

Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam Huyện Thông Nông lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024

(CTG) Ngày 21/5/2019, Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam huyện Thông Nông tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024, 98 đại biểu đại diện cho trên 2.000 hội viên, thanh niên toàn huyện dự Đại hội.

Xem thêm

Phú Thọ: Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thị xã Phú Thọ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024

(CTG) Vừa qua, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thị xã Phú Thọ đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 -2024, với sự tham gia của 100 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 nghìn thanh niên trong toàn thị xã tham dự. Đây là đơn vị được Ủy ban...

Xem thêm

Thái Nguyên: Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Định Hóa, nhiệm kỳ 2019 – 2024

(CTG) Ngày 14/6, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 với sự tham gia của 100 đại biểu chính thức đại diện cho trên 15.000 hội viên, thanh niên của huyện.

Xem thêm

Hà Giang: Đại Hội Điểm Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam Huyện Hoàng Su Phì nhiệm kỳ 2019 - 2024

(CTG) Trong hai ngày 9 và 10.6, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Hoàng Su Phì tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024 với sự tham gia của 130 đại biểu đại diện cho trên 7.000 hội viên, thanh niên (HVTN) toàn huyện. Đây là...

Xem thêm

Tây Ninh: Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam huyện Dương Minh Châu, nhiệm kỳ 2019 - 2024

̣(CTG) Trong 2 ngày 8 - 9/6, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Dương Minh Châu (tỉnh Tây Ninh) tiến hành Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đây là đơn vị được chọn làm điểm tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam cấp huyện của tỉnh Tây Ninh.

Xem thêm

Đồng Tháp: Đại hội Hội LHTN Việt Nam thị xã Hồng Ngự lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 – 2024

(CTG) Ngày 06/6/2019, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Thị xã Hồng Ngự tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thị xã Hồng Ngự lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là đơn vị được Ủy ban Hội cấp tỉnh chọn làm Đại hội điểm cấp huyện để các cấp Hội học tập,...

Xem thêm

Điện Biên: Tổ chức thành công Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam cấp huyện

(CTG) Vừa qua, Hội LHTN Việt Nam huyện Điện Biên Đông tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Điện Biên Đông lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là Đại hội điểm cấp huyện do Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Điện Biên lựa chọn chỉ đạo điểm.

Xem thêm

Trà Vinh: Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Tiểu Cần lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024

(CTG) Ngày 23/5, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Tiểu Cần tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Tiểu Cần lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024, với 155 đại biểu chính thức tham dự Đại hội. Đây là địa phương được Ủy ban Hội LHTN...

Xem thêm

Hậu Giang: Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thị xã Ngã Bảy lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024

(CTG) Trong 2 ngày (23,24/5/2019), Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thị xã Ngã Bảy đã tổ chức Đại hội điểm cấp huyện, nhiệm kỳ 2019-2024, 110 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 3.000 hội viên Hội LHTN Việt Nam trên địa bàn thị xã về tham dự.

Xem thêm

Tuổi trẻ thành phố Nam Định bản lĩnh, sáng tạo, cống hiến, hội nhập, phát triển

(CTG) Trong 02 ngày, 24-25/5, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao TTN tỉnh đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam Thành phố Nam Định lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là đơn vị được Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nam Định chọn làm điểm cấp huyện.

Xem thêm

Bắc Ninh: Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Quế Võ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024

(CTG) Trong hai ngày, từ ngày 23 - 24/5/2019, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Quế Võ diễn ra Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Quế Võ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024, với sự tham dự của 146 đại biểu chính thức là cán bộ, hội viên tiêu biểu đại...

Xem thêm

Hải Phòng: Đại hội Hội LHTN Việt Nam quận Đồ Sơn, nhiệm kỳ 2019 -2024

(CTG) Ngày 25/5, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố Hải Phòng chỉ đạo Ủy ban Hội LHTN Việt Nam quận Đồ Sơn tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là Đại hội Hội LHTN Việt Nam đầu tiên của cấp quận, huyện được Ủy ban Hội thành phố chọn...

Xem thêm

Trà Vinh: Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Trà Cú lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024

(CTG) Ngày 21/5/2019, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Trà Cú tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là đơn vị được Ủy ban Hội tỉnh Trà Vinh chọn làm điểm tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt...

Xem thêm

Lâm Đồng: Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Lạc Dương lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024

(CTG) Trong hai ngày 16 và 17/5, Hội LHTN Việt Nam huyện Lạc Dương đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Lạc Dương lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Xem thêm

Phú Yên: Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Sơn Hòa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024

(CTG) Ngày 14/5, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Sơn Hòa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là đơn vị được Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh chọn làm Đại hội điểm cấp huyện.

Xem thêm

Yên Bái: Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam huyện Trạm Tấu, nhiệm kỳ 2019 - 2024

(CTG) Trong 02 ngày 13,14/5/2019, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Trạm Tấu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đây là đơn vị được Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh chọn tổ chức điểm Đại hội cấp huyện.

Xem thêm

Đồng Nai: Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Long Thành và Định Quán nhiệm kỳ 2019 - 2024

(CTG) Trong 03 ngày 11, 12 và 13/5/2019, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo tổ chức thành công 02 Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam huyện Long Thành và Định Quán nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Xem thêm

Bến Tre: Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Chợ Lách lần thứ, nhiệm kỳ 2019 - 2024

(CTG) Trong 2 ngày ( 9 và 10/5), Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Chợ Lách đã tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là đơn vị thứ 02 được Ủy ban Hội tỉnh chọn làm Đại hội điểm cấp huyện, thành phố.

Xem thêm

Lào Cai: Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Sa Pa lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024

(CTG) Trong 2 ngày (7-8/5), Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Sa Pa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đây là đại hội điểm cấp huyện được Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lào Cai chọn.

Xem thêm

Khánh Hòa: Huyện Cam Lâm hoàn thành Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp xã, thị trấn

(CTG) Từ ngày 08/3 đến ngày 31/3/2019, 14/14 xã, thị trấn của huyện Cam Lâm đã hoàn thành thành Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024. Trong đó Ủy ban Hội xã Cam Hải Đông được chọn là đơn vị Đại hội điểm cấp cơ sở của huyện, 100% cơ...

Xem thêm

Bình Định: Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Tây Sơn lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024

(CTG) Trong 2 ngày 25, 26/4/2109, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Tây Sơn tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024, với sự tham dự của 115 đại biểu chính thức đại diện cho hàng ngàn hội viên, thanh niên trong...

Xem thêm

Cao Bằng: Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Trùng Khánh lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024

(CTG) Ngày 26/4/2019, Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Trùng Khánh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024, 120 đại biểu đại diện cho trên 4.000 hội viên, thanh niên huyện Trùng Khánh tham dự. Đây là đơn vị...

Xem thêm

Hà Tĩnh: Gần 200 công trình, hoạt động chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam

(CTG) Thiết thực chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024, thời gian qua, các cấp bộ Hội trong toàn tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức gần 200 hoạt động, công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa.

Xem thêm

Page 7 of 9