Trà Vinh: Đại hội Hội LHTN Việt Nam xã Tân Hòa và xã Phước Hưng nhiệm kỳ 2019 - 2024

(CTG) Thực hiện theo sự chỉ đạo của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Trà Vinh chọn 02 điểm chỉ đạo Đại hội cấp cơ sở là xã Tân Hòa (Tiểu Cần) và xã Phước Hưng (Trà Cú).

 

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Tân Hòa khóa V, nhiệm kỳ 2019-2014 ra mắt tại Đại hội.

Ngày 15/2, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Tân Hòa tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, có 100 đại biểu chính thức được triệu tập đại diện cho 419 hội viên toàn xã.

Đại hội đã hiệp thương cử 19 anh, chị vào Ủy ban Hội khóa mới, anh Nguyễn Quốc Thanh được hiệp thương trực tiếp tại Đại hội giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Hộ LHTN Việt Nam xã Tân Hòa, nhiệm kỳ 2019 -2024. Đại hội hiệp thương cử 10 anh, chị tham gia đoàn đại biểu đại hội cấp trên (trong đó 01 đại biểu đương nhiên, 01 đại biểu dự khuyết).

Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết - Cống hiến - Sáng tạo - Hội nhập và Phát triển vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Hội LHTN Việt Nam xã Tân Hòa quyết tâm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

*) Cũng trong ngày 26/2, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Phước Hưng tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ VI, có 75/80 đại biểu chính thức được triệu tập tham dự.

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Phước Hưng khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2014 ra mắt tại Đại hội.

Đại hội đã hiệp thương cử 15 anh, chị vào Ủy ban Hội khóa mới, anh Phạm Hữu Tâm được hiệp thương trực tiếp tại Đại hội giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Hộ LHTN Việt Nam xã Phước Hưng. Đại hội hiệp thương cử 05 anh, chị tham gia đoàn đại biểu đại hội cấp trên (trong đó 01 đại biểu đương nhiên, 01 đại biểu dự khuyết).

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội LHTN Việt Nam xã Phước Hưng quyết tâm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên. Qua đó, đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp thanh niên phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, tài năng và sức trẻ tham gia phát triển kinh tế xã hội, giúp địa phương ngày thêm phát triển.

Theo anh Võ Minh Nhựt, Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh cho biết:“Thực hiện theo sự chỉ đạo của Ủy ban Hội tỉnh, mỗi huyện, thị, thành phố sẽ chọn 02 đơn vị tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở; 16 đơn vị còn lại sẽ tổ chức dứt điểm trong tháng 3/2019”.

Lâm Kiệm
Tỉnh Đoàn Trà Vinh