Đến năm 2030, thu hút hơn 50% học sinh trung học vào giáo dục nghề nghiệp

CTG - Ban Bí thư vừa ban hành chỉ thị số 21 về việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Đến năm 2030, thu hút hơn 50% học sinh trung học vào giáo dục nghề nghiệp - Ảnh 1.
 

Học sinh theo học giáo dục nghề nghiệp (học nghề) tại Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM - Ảnh: NHƯ HÙNG

Theo chỉ thị, thời gian qua mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam đã phát triển mạnh. Bước đầu hình thành một số cơ sở và chương trình chất lượng cao theo chuẩn quốc tế.

Ngoài ra tỉ lệ lao động qua đào tạo, có việc làm phù hợp với kỹ năng nghề tăng. Lao động Việt Nam từng đảm nhận nhiều vị trí công việc trước đây của chuyên gia nước ngoài.

Tuy nhiên theo nhận định của Ban Bí thư, quy mô giáo dục nghề nghiệp Việt Nam còn nhỏ. Cơ cấu ngành, nghề, trình độ đào tạo chưa phù hợp; hiệu quả đào tạo chưa cao.

Đặc biệt nguồn lực đầu tư cho phát triển giáo dục nghề nghiệp, chưa tương xứng. Bên cạnh đó, gắn kết giữa Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp chưa chặt chẽ...

Vì thế, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiều nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm.

Trong đó, phấn đấu đến năm 2030 thu hút 50 - 55% học sinh trung học vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp. 50% lực lượng lao động được đào tạo lại, đào tạo thường xuyên.

 

Ngoài ra, đến năm 2030, Việt Nam sẽ có khoảng 90 cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao. Một số cơ sở thực hiện chức năng trung tâm quốc gia, trung tâm vùng.

Năm 2030, Việt Nam sẽ có khoảng 200 ngành, nghề trọng điểm. Trong đó, 15-20 ngành, nghề có năng lực cạnh tranh vượt trội trong khu vực ASEAN và thế giới.

Cuối cùng, đến năm 2045, đáp ứng nhu cầu nhân lực có kỹ năng nghề cao của nước phát triển, đạt trình độ tiên tiến của thế giới.

Đến năm 2030, thu hút hơn 50% học sinh trung học vào giáo dục nghề nghiệp - Ảnh 3.

Học sinh trải nghiệm nghề nghiệp tại Trường trung cấp Saigontourist - Ảnh: K.N.

Ban Bí thư đề nghị rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về giáo dục nghề nghiệp. Bảo đảm gắn với thị trường lao động theo hướng mở, liên thông, hiện đại, hội nhập và thích ứng.

Bên cạnh đó, cần tăng cường hướng nghiệp, tăng tỉ lệ học sinh sau trung học cơ sở vào giáo dục nghề nghiệp. Thực hiện vừa đào tạo nghề vừa dạy văn hóa tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Có chính sách khuyến khích học sinh khá, giỏi vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

Tiếp tục sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc các cơ quan, bộ, ngành và địa phương. Bảo đảm quy mô, cơ cấu ngành, nghề, trình độ đào tạo, gắn với xu hướng thị trường lao động

Ngoài ra, cần chú trọng các ngành, nghề, lĩnh vực đào tạo có thế mạnh gắn với nhu cầu thị trường lao động…

Theo Tuoitre