Gia Lai: Mô hình làng thanh niên “2 không, 2 có” đạt kết quả tích cực

(CTG) Đến nay, trong số 82 mô hình làng thanh niên “2 không, 2 có” trên địa bàn toàn tỉnh thì có 2 làng thanh niên đạt tiêu chí cấp tỉnh, 33 làng thanh niên cấp huyện, 47 làng thanh niên làng cấp xã.

 

Ngày 5/7, Ủy ban Hội LHTN Việt nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị sơ kết triển khai xây dựng mô hình làng thanh niên “2 không, 2 có” xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Quang cảnh Hội nghị.

Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 13/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, từ đầu năm 2019 đến nay Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã triển khai xây dựng mô hình làng thanh niên “2 không, 2 có” xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Đến nay, trong số 82 mô hình làng thanh niên “2 không, 2 có” trên địa bàn toàn tỉnh thì có 2 làng thanh niên đạt tiêu chí cấp tỉnh, 33 làng thanh niên cấp huyện, 47 làng thanh niên làng cấp xã. 4 tiêu chí để đạt chuẩn làng TN 2 không 2 có cấp tỉnh là: Không có thanh niên thất nghiệp, Không để xảy ra trọng án; tội phạm và TNXH trong thanh niên được kiềm chế so với năm trước, Có đội nhóm thanh niên giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, Có mô hình thanh niên phát triển kinh tế.

Qua triển khai thực hiện mô hình làng “2 không, 2 có” đã đạt được nhiều kết quả tích cực, bộ mặt nông thôn của các làng có nhiều khởi sắc, làm thay đổi nhận thức, tư duy của hội viên, thanh niên nông thôn và nhân dân, việc chấp hành pháp luật và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo hơn; thanh niên các làng không chỉ có ý thức, trách nhiệm hơn trong phát triển kinh tế hộ gia đình, mà còn tích cực tham gia vào các chương trình hoạt động của công tác Hội cũng như các hoạt động chung của địa phương.

Hà Thành
Tỉnh Đoàn Gia Lai