Khai mạc Đại hội Đoàn tỉnh Thái Bình: 84% đại biểu là Đảng viên

(CTG) Sáng 15/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Thái Bình, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2022 - 2027 khai mạc. Trong số 250 đại biểu tham dự đại hội, có 210 đại biểu là Đảng viên, chiếm tỉ lệ 84%.

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022-2027 với khẩu hiệu hành động “Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển” diễn ra 1,5 ngày (ngày 14 và sáng 15/9).

210 đại biểu là Đảng viên

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch đại hội gồm 7 anh, chị; Thư ký đại hội gồm 2 anh, chị; Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 9 anh chị. Đại hội đã thông qua chương trình, nội quy, quy chế đại hội.

Đại hội đã tiến hành tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2017-2022. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Anh Nguyễn Khắc Nam – Trưởng ban Thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo thẩm tra đại biểu tham dự. Trong số 250 đại biểu chính thức, có 144 đại biểu nam (57,6%), 107 đại biểu nữ (42,4%); 210 đại biểu là Đảng viên (84%) và 11 đại biểu là thanh niên tôn giáo (4,4%).

Về cơ cấu khối đối tượng, khu vực địa bàn dân cư: 91 đại biểu khu vực nông thôn (36,4%), 60 đại biểu khối trường học (24%), 57 đại biểu khối các cơ quan (22,8%), 19 đại biểu khối lực lượng vũ trang (7,6%), 9 đại biểu khu vực đô thị (3,6%) và 14 đại biểu khối doanh nghiệp (5,6%).

Khai mạc Đại hội Đoàn tỉnh Thái Bình: 84% đại biểu là Đảng viên ảnh 1

Đại hội Đoàn tỉnh Thái Bình lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2022-2027 khai mạc sáng 15/9.

Về trình độ chuyên môn của đại biểu, có 1 tiến sỹ (0,4%), 32 thạc sỹ (12,8%), 161 đại học (64,4%). Trình độ lý luận chính trị có 22 đại biểu cao cấp hoặc cử nhân (8,8%), 123 trung cấp (49,2%) và 51 sơ cấp (20,4%).

Đại biểu trẻ tuổi nhất là em Trần Khánh Chi (15 tuổi), đoàn viên tiêu biểu lớp 10 Trường THPT Chuyên Thái Bình. Đại biểu nhiều tuổi nhất là chị Thiệu Thị Hồng Nhung (41 tuổi) – Bí thư Đoàn thanh niên Công ty CP nước sạch Thái Bình.

Đại hội đã nghe báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành (BCH) Tỉnh Đoàn Thái Bình khóa XVII nhiệm kỳ 2017-2022.

Báo cáo tóm tắt Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đoàn tỉnh Thái Bình lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2022-2027, chị Đinh Thị Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Thái Bình cho biết, nhiệm kỳ qua, BCH Tỉnh Đoàn Thái Bình đã tích cực xây dựng và ban hành chương trình hành động thực hiện các đề án.

Các cấp bộ Đoàn đã triển khai 6 đề án, ngoài ra còn ban hành các kế hoạch, danh mục công việc, hoạt động để triển khai cụ thể các kết luận, đề án nhiệm kỳ.

Khai mạc Đại hội Đoàn tỉnh Thái Bình: 84% đại biểu là Đảng viên ảnh 2

Sau khi khai mạc Đại hội, 250 đại biểu tham gia thảo luận tại 3 diễn đàn.

Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Thái Bình đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng trên các mặt công tác.

Công tác tuyên truyền giáo dục được các cấp bộ Đoàn đổi mới theo hướng đa dạng về hình thức, tăng cường các hình thức tuyên truyền trực tuyến, đảm bảo tính định hướng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, phù hợp với nhu cầu, tâm lý của thanh thiếu nhi được thanh thiếu nhi đón nhận.

Ba phong trào hành động cách mạng và ba chương trình đồng hành với thanh niên được Đoàn các cấp cụ thể hóa, triển khai thông qua những hoạt động, công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực.

Qua đó đã phát huy được vai trò xung kích của thanh niên, tạo môi trường thực tiễn để thanh niên học tập, rèn luyện, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của thanh niên đối với cộng đồng, được các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Công tác xây dựng Đoàn, củng cố, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được chú trọng. Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.

Khai mạc Đại hội Đoàn tỉnh Thái Bình: 84% đại biểu là Đảng viên ảnh 3

Nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ Thái Bình đã tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, tổ chức nhiều hoạt động từ thiện, an sinh xã hội thiết thực, ý nghĩa.

Thông qua các hoạt động của Đoàn - Đội, uy tín, vị thế của tổ chức Đoàn trong xã hội và vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tiếp tục được phát huy và ngày càng nâng cao.

Ba tổ thảo luận tại Đại hội:

Tổ số 1: Đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục, phát huy vai trò tổ chức Đoàn trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Tổ số 2: Tuổi trẻ Thái Bình chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; Phát huy vai trò tiên phong của Đoàn thanh niên trong ứng dụng chuyển đổi số gắn với phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp.

Tổ số 3: Giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo TP