Khai mạc Hội nghị BCH Trung ương Đoàn lần thứ 10, khóa XI

(CTG) Sáng nay 7/01/2022, đã diễn ra Hội nghị BCH Trung ương Đoàn lần thứ 10, khóa XI. Anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn chủ trì Hội nghị.

 

Cùng dự có các anh, chị trong Ban Bí thư, Ủy viên BTV, BCH Trung ương Đoàn tham dự tại các điểm cầu tại các tỉnh, thành đoàn.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thứ nhất Trun ương Đoàn cho biết, Hội nghị lần này sẽ bàn nhiều nội dung quan trọng. Vì vậy, các Ủy viên BCH cần dành thời gian, tập trung trí tuệ, phát huy trách nhiệm, đúc rút kinh nghiệm từ thực hiện để có những ý kiến góp ý xác đáng, hiệu quả nhất cho hội nghị.

Trong năm 2022, nhiệm của Đoàn rất nặng nề. Đây cũng là năm tổ chức Đoàn các cấp vừa phải tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đây là năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Nhiệm vụ đặt ra trong năm 2022 là không chỉ tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp, đúng điều lệ, thực sự là ngày hội lớn của thanh niên cả nước mà còn phải rà soátĐể tổ chức được đại hội rà soát, tiếp tục triển khai, hoàn thành các công việc, nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Bên cạnh đó, năm 2022 cũng là năm bắt đầu thực hiện Kế hoạch 460 thực hiện kết luận 21 Hội nghị Trung ương 4, về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Anh Tuấn yêu cầu, tổ chức Đoàn các cấp tập trung, bám sát những nội dung đề ra trong kế hoạch để thực hiện tốt.

Quang cảnh Hội nghị.

Cũng theo Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, năm 2022, tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, đặt ra những thách thức mới cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Vì vậy, anh Tuấn đề nghị, các anh, chị Ban Chấp hành tập trung thảo luận nghiên cứu kỹ bối cảnh, nhiệm vụ năm 2022, đúc rút kinh nghiệm để đề ra những chương trình, hoạt động, mục tiêu sát với thực tiễn, hiệu quả hơn, sáng tạo hơn. “Làm sao công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi có nhiều đổi mới, sáng tạo, có sức hấp dẫn thanh thiếu nhi, lay động xã hội mang lại giá trị cho công cuộc phòng chống dịch, phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Chỉ khi đó những con số, chỉ tiêu, những công việc nhiệm vụ chỉ tiêu chúng ta đặt ra khẳng định hoàn thành, có ý nghĩa”, anh Tuấn nói.

Về công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, anh Tuấn đề nghị làm sao phát hiện từ sớm, từ xa nhằm ngăn ngừa một cách kịp thời những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ mầm mống. Công tác giám sát, phản biện cần có tính cảnh bảo sớm, phòng ngừa để phát hiện từ sớm từ xa nhất là nâng cao hiệu lwujc hiệu quả của ủy ban cấp tỉnh cấp huyện

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Diễn ra trong 1 ngày, Hội nghị BCH Trung ương Đoàn lần thứ X, khóa XI thảo luận, cho ý kiến các nội dung: báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021; chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022; báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn năm 2021; bộ tiêu chí đánh giá công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh năm 2022; dự thảo báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đoàn khóa XI tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; dự thảo đề án đại biểu và phân bổ đại biểu Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; dự thảo đề án Ủy ban Kiểm tra; đề án BCH, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XII; khen thưởng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021.

Hải Đăng