Kiên Giang: Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh năm 2021

(CTG) Trong năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang sẽ có nhiều chương trình hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững của Kiên Giang.

Cụ thể, trong năm 2021, tỉnh Kiên Giang sẽ tập trung thông tin, tuyên truyền về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, website về kế hoạch khởi nghiệp của tỉnh; tuyên truyền phổ biến về các điển hình, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành công trên địa bàn tỉnh; định kỳ thực hiện chuyên đề, phóng sự, bài viết về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên Báo Kiên Giang và Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang. Tổ chức trao đổi kinh nghiệm, hội thảo, tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức. Hỗ trợ, khuyến khích khởi nghiệp, trong đó: Hỗ trợ kinh phí cho công tác tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại 05 trường trung học phổ thông và 05 trường trung học cơ sở. Hỗ trợ kinh phí cho 02 - 03 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có dự án nền, dự án tiềm năng, khả thi từng đạt giải trong các hội thi, cuộc thi của tỉnh và có sản phẩm mẫu. Tổ chức 06 cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong học sinh, sinh viên, thanh niên, doanh nghiệp khởi nghiệp,... trên địa bàn tỉnh. Trong đó, trường Cao đẳng Kiên Giang và Tỉnh đoàn Kiên Giang sẽ thực hiện 02 cuộc thi cấp tỉnh (mỗi đơn vị 01 cuộc) và không trùng lặp đối tượng. 

Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong học sinh, sinh viên năm 2020.

Ngoài ra, hỗ trợ từ 04 - 05 dự án của các cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tầm khu vực, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội. Hỗ trợ xây dựng các câu lạc bộ khởi nghiệp; hỗ trợ dự án mầm, dự án tiềm năng xây dựng và hoàn thiện mô hình kinh doanh, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng gọi vốn,... Đặc biệt, bổ sung, nâng cấp về cơ sở vật chất “Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp KGC” để phát triển trở thành đầu mối, là nơi tạo ra sân chơi cho học sinh sinh viên, cán bộ, giảng viên có đam mê và tinh thần khởi nghiệp.

Qua việc hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sẽ giúp tuyên truyền phổ biến thông tin kiến thức về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến các cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh góp phần hình thành văn hóa khởi nghiệp. Tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đấy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, góp phần tạo việc làm, tăng năng suất lao động, đóng góp vào quá trình thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững của tỉnh. 

Nguồn: DNHP