Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị triển chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021

(CTG) - Sáng ngày 24/11/2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị triển chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, nhằm triển khai tới đoàn viên, thanh niên về khái niệm, quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sáng ngày 24/11/2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị triển chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS Hồ Xuân Quang - Trưởng phòng Đào tạo sau Đại học, trường Đại học Quy Nhơn; đồng chí Phạm Hồng Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn cùng các đồng chí Thường trực và cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc tại các điểm cầu.

Tại Hội nghị, các đồng chí cán bộ đoàn được nghe PGS.TS Hồ Xuân Quang báo cáo chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dành cho cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng nhấn mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài của các tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị và của từng cán bộ, đảng viên; góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

Tuấn Sang – Ban Phong trào Tỉnh đoàn