1. Not jumping on great opportunities - Không dấn thân vào những cơ hội hay. Nếu nhìn thấy một cơ hội tốt thì phải quyết liệt hành động, dấn thân, tham gia. Nếu không, bạn sẽ tiếc cả đời vì đã không hành động.

2. Not living in the present - không sống trong hiện tại. Nếu chỉ sống trong giận dữ của quá khứ hay lo lắng cho tương lai, bạn không sống. Không biết tận hưởng thành quả dù nhỏ và hạnh phúc dù mong manh trong hiện tại, bạn sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc.

3. Not starting soon enough - Không bắt đầu sớm hơn. Rất nhiều người tự cho là mình chưa đủ, và vì vậy luôn sợ hãi, mất tự tin, và tìm đủ mọi lý do để delay - tránh phải bắt đầu hành trình mới, công việc mới, doanh nghiệp mới sớm hơn. Bạn sẽ tiếc vì điều đó. Dấn thân và học hỏi trong dấn thân mới giúp ta lớn lên mỗi ngày.

4. Not being bolder - Không dũng cảm hơn. Đã là con người, ai cũng sợ này sợ kia, nhất là sợ rủi ro. Khi sợ đủ thứ, không đủ dũng cảm để làm những điều tưởng chừng như vượt qua khỏi khả năng của bản thân, ta sẽ khó đạt được những giấc mơ vĩ đại của chính mình. Giấc mơ không bắt đầu từ sự thoả hiệp với cuộc sống một ngày như mọi ngày.

5. Not changing fast enough - Không thay đổi đủ nhanh. Thế giới và thế kỷ này thay đổi quá nhanh. Nếu không biết khiêm tốn và chăm chỉ học hỏi mỗi ngày, bạn sẽ bị kẹt vào hào quang quá khứ, kẹt vào kiến thức mục nát của quá khứ và chẳng thể nào có cơ hội với tương lai. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc bạn đang bỏ qua cơ hội cho chính mình.

Bên dưới là dữ liệu thống kê về những gì đang diễn ra online mỗi phút của năm 2019.

Nguồn: CNBC (Nguyễn Phi Vân dịch)

T.LN1