Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

(CTG) Sáng nay 26/8/2020, Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục triển khai những nội dung quan trọng và bế mạc Đại hội.

 

Toàn cảnh Đại hội

Trước đó (ngày 25/8), Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 25 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn đã báo cáo trước Đại hội kết quả hội nghị lần thứ nhất. Theo đó, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2020 được tín nhiệm giữ chức danh Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2025; Hội nghị cũng đã bầu 2 Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 7 đồng chí.

Các đại biểu tham dự Đại hội bầu đại biểu đi tham dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII

Trong phiên làm việc sáng nay 26/8, Đại hội đã bầu ra 4 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết cùng 1 đại biểu đương nhiên tham dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII.

Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt tại Đại hội

Đại hội cũng thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXIII và đề ra Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXIII

Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2020-2025 xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Trong đó, xác định mục tiêu tổng quát: Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, tiên phong, gương mẫu trong thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, có năng lực tham mưu và thực hiện thắng lợi các chủ trương công tác của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức của thanh niên do Đoàn làm nòng cốt góp phần xây dựng Cơ quan Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đại hội đặt ra 4 chỉ tiêu cơ bản: 90% đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; 90% Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; kết nạp ít nhất 250 đảng viên mới; lãnh đạo Công đoàn, Hội Cựu chiến binh và Đoàn cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hằng năm, Đảng bộ T.Ư Đoàn xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu Bế mạc Đại hội

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong đề nghị, ngay sau Đại hội, các tổ chức đảng phải tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội và các văn kiện mà Đại hội đã thông qua. Đồng thời, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể, sát thực, với nhiều giải pháp phong phú, phù hợp với đặc điểm và điều kiện của từng ban, đơn vị, nhằm góp phần nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Các tổ chức đoàn thể cần tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt các chương trình hành động, cụ thể hoá thành kế hoạch thực hiện; phát động các phong trào thi đua thiết thực, sôi nổi, thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội.

Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong tặng hoa và quà chia tay các Ủy viên BCH Đảng bộ Trung ương Đoàn, nhiệm kỳ 2015 - 2020 không tham gia BCH khóa mới

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên Trung ương Đoàn phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao phẩm chất người cộng sản, tính tiên phong gương mẫu, ra sức thi đua, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ, xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII ra mắt tại Đại hội

Hải Đăng