Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027


Để triển khai thành công Đại hội Đoàn cấp huyện, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quan tâm, chỉ đạo các đơn vị tổ chức Đại hội đảm bảo đúng tiến độ, nội dung. Đồng thời, thành lập 01 Tổ công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, do đồng chí Phó Bí thư Tỉnh đoàn làm Tổ trưởng; phân công Ban Tổ chức Tỉnh đoàn làm thường trực giúp tổ công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội, từ đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho đơn vị trong quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội. Đặc biệt, để tạo sự thống nhất trong toàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm cấp huyện tại Huyện đoàn Krông Nô.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền tại các địa phương, đơn vị tích cực, quyết liệt trong chỉ đạo, rà soát, đánh giá chất lượng cán bộ Đoàn, thống nhất phê duyệt dự kiến nhân sự Đại hội đảm bảo đúng quy định; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn công tác chuẩn bị Đại hội và thực hiện duyệt hồ sơ Đại hội cấp huyện đảm bảo thời gian, hiệu quả.

 

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

 

Nhìn chung, Đại hội được tổ chức đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ; công tác chuẩn bị Đại hội được chuẩn bị kịp thời, chu đáo; các nội dung văn kiện, nhân sự thực hiện đảm bảo theo hướng dẫn và có sự vận dụng linh hoạt các điều kiện của địa phương. Cùng với đó, công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đã được các đơn vị thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng như: Thiết kế logo Đại hội, tuyên truyền trực quan, triển lãm ảnh, xây dựng trailer, banner, infographic,…tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong tuổi trẻ toàn tỉnh. Đặc biệt điểm mới trong công tác tổ chức Đại hội cấp huyện tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2022 - 2027 là các đơn vị đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội, xây dựng bộ nhận diện truyền thông (ảnh bìa, khung đại diện), tài liệu Đại hội được cập nhật trên mã QR nhằm hạn chế tối đa việc sử dụng tài liệu giấy.

Công tác bầu cử đảm bảo đúng theo quy định, nhất là bầu bí thư trực tiếp tại Đại hội, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên được tổ chức thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc. Các hoạt động tuyên truyền diễn ra sôi nổi, phong phú trước, trong và sau đại hội; các công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội phù hợp với điều kiện của địa phương. Công tác phục vụ Đại hội như trang trí, lễ tân, hậu cần, y tế chuẩn bị các nội dung liên quan được chuẩn bị chu đáo.

Thành công của Đại hội cấp huyện thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, hiệu quả của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, cấp ủy các cấp và tinh thần chủ động, đoàn kết, dân chủ, sáng tạo của tuổi trẻ toàn tỉnh. Đây chính là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Phương Hoa