{SITCOM HỖ TRỢ THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO}

CTG - TẬP 1: “QUAY ĐẦU KHÔNG LÀ BỜ


��Mặc dù sự nhiệt huyết, xung kích của thanh niên là điều cần thiết để khởi nghiệp!
��Thế nhưng! Có một thực tế là:
��Tỉ lệ khởi nghiệp thành công chỉ chiếm phần trăm rất ít.
��Bởi vậy
��Thanh niên cần tích lũy đủ kỹ năng và kinh nghiệm trước khi bắt đầu khởi nghiệp sáng tạo nếu không muốn thất bại!
✨“Muốn trở thành ông chủ giỏi phải là một người làm thuê xuất sắc”