Thừa Thiên Huế: Tọa đàm “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ”

(CTG) Sáng 28/11, Tỉnh Đoàn tổ chức Tọa đàm “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ” và sơ kết 5 năm triển khai Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Phát biểu khai mạc tại chương trình, Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn Hoàng Thị Hiền cho biết công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Nhận định được điều đó, trong thời gian vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã xác định đây là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, quan trọng. Các cấp bộ Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện cuộc vận động “Xây dựng hình mẫu thanh niên Thừa Thiên Huế trong thời kỳ mới” và chương trình rèn luyện đoàn viên để tập trung đẩy mạnh các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi toàn tỉnh và đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi.

Bên cạnh đó, chị Hiền nhấn mạnh, buổi Tọa đàm nhằm góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ Đoàn cũng như chính thế hệ trẻ về vai trò, ý nghĩa của việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, cũng như trách nhiệm của người trẻ đối với sự phát triển của quê hương, đất nước.

Bí thư Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế Trần Gia Công trao đổi tại Tọa đàm

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã tham luận, tập trung phân tích, trao đổi làm sâu sắc thêm các nhóm nội dung cơ bản như sau:  tình hình thực tiễn của công tác thực hiện chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng trong thời gian qua; các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ hiện nay; một số mô hình mới, sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước, trong học và làm theo Bác; sức thu hút, lan tỏa của phong trào Đoàn đối với những người xung quanh và từ các hoạt động cụ thể; góp ý về những quy định, tiêu chuẩn cụ thể về phong cách, lề lối cán bộ Đoàn.

Dưới góc độ Đoàn là “trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên”, Bí thư Tỉnh Đoàn Trần Gia Công cho biết, các cấp bộ Đoàn luôn coi trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh thiếu nhi. Trong thời gian qua, việc giáo dục đã góp phần xây dựng lý tưởng, góp phần củng cố niềm tin của thanh niên đối với Đảng, với con đường phát triển, đường lối đổi mới của cách mạng Việt Nam.

Các đại biểu đã thảo luận, trao đổi nhiều ý kiến xoay quanh tính cấp thiết của việc tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên hiện nay; những nhân tố tác động; vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã  hội trong việc chăm lo giáo dục thế hệ trẻ hiện nay; nhiệm vụ của thanh niên trong tiếp cận cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0. Trách nhiệm của thanh niên trong tiếp nhận, sàng lọc thông tin, đấu tranh với những luận điệu, quan điểm sai trái; đấu tranh bảo vệ Đảng, hệ thống chính trị, tổ chức Đoàn; công tác tuyên truyền, giáo dục thanh niên trong chấp hành ý thức pháp luật; việc phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong xây dựng quê hương, đất nước; công tác giáo dục lí tưởng cách mạng, kỹ năng sống cho các em học sinh trong các trường học; những mặt còn hạn chế, bấp cập của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng; giới thiệu những mô hình hay, cách làm hiệu quả về giáo dục lý tưởng cách mạng hiện nay và giải pháp giáo dục lý tưởng cách mạng đối với đoàn viên, thanh niên trong giai đoạn hiện nay...

Tại Tọa đàm, ông Nguyễn Duy Cường – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chia sẻ rất muốn tiếp thu, lắng nghe những ý kiến đúng với thực tế nêu rõ được công tác tuyên truyền, thực hiện chỉ thi 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại các cấp ủy Đảng của từng địa phương. Đặc biệt, nếu các cấp ủy Đảng chưa thực sự làm tốt công tác trên, đồng chí khuyến khích các đại biểu có thể thẳng thắn chia sẻ tại Tọa đàm, từ đó đưa ra được những giải pháp hiệu quả nhất.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng, các cấp bộ Đoàn cần có những hình thức cụ thể hóa lý tưởng cách mạng thành hành động cụ thể hơn, gắn liền với tình hình phát triển kinh tế, cũng như văn hóa tại địa phương. Qua đó, có thể góp phần nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay.

Đầu tư cho giáo dục, trong đó có giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ là đầu tư cho tương lai của đất nước. Đây là nhiệm vụ của toàn Đảng, của các cấp, các ngành, đoàn thể, gia đình và toàn xã hội; tạo điều kiện tối đa cho thế hệ trẻ học tập, lao động, cống hiến, là lực lượng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Theo đó, cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục và vận động toàn xã hội thấy được ý nghĩa, vai trò, sự cần thiết của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ; nhìn nhận đúng thế mạnh, cũng như những hạn chế vốn có của thanh niên Thừa Thiên Huế, đổi mới nội dung, phương thức giáo dục thanh thiếu niên. Đề cao vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc nuôi dưỡng, giáo dục và bảo vệ thanh thiếu niên; cùng với nhà trường giáo dục hình thành nhân cách và trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho thế hệ trẻ phát triển toàn diện, góp phần xây dựng quê hương ngày một phát triển.