Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tuyển công ty tư vấn xây dựng tài liệu và giảng dạy về khởi nghiệp

(CTG) Theo đó, Ban Quản lý Dự án VNM9P04 - Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tuyển 01 công ty tư vấn trong nước hỗ trợ xây dựng tài liệu và giảng dạy về khởi nghiệp (chi tiết theo Điều khoản tham chiếu kèm theo).

 

Các công ty quan tâm gửi hồ sơ về Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. Địa chỉ: số 67A đường Trương Định, P. Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội trước 8h30 ngày 14 tháng 10 năm 2021. Bản mềm gửi địa chỉ E-mail: hssv.gdnn@molisa.gov.vn

Hồ sơ gồm:

- Hồ sơ năng lực của công ty; giấy phép đăng ký kinh doanh.

- Lý lịch khoa học của các chuyên gia, giảng viên dự kiến thực hiện nội dung; đề xuất nội dung và chi phí tài chính (kèm theo văn bằng, chứng chỉ của chuyên gia- bản photo).

Các công ty tư vấn quan tâm gửi thông tin, hồ sơ và các vấn đề liên quan cho Ban Quản lý dự án VNM9P04, Vụ Công tác học sinh, sinh viên trước 8h30 ngày 14 tháng 10 năm 2021 theo địa chỉ email: hssv.gdnn@molisa.gov.vn hoặc gửi trực tiếp tới: Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, số 67A Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Hồ sơ nêu trên để trong phong bì dán kín ghi rõ “Hồ sơ dự tuyển vị trí công ty tư vấn xây dựng tài liệu và giảng dạy về khởi nghiệp”.

Thời hạn xét hồ sơ dự kiến là 13h30 ngày 14 tháng 10 năm 2021.

Chi tiết xin liên hệ: Lưu Thị Nhung, chuyên viên Vụ Công tác HSSV; điện thoại: 0987240190.

Xem chi tiết các điều khoản tham chiếu về nội dung tại đây: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1D75ymyK0KVEUf3qnikRinzs5pfw_lkjw

CTG