Nghị Quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII: Xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh

(CTG) Nhằm cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã tổ chức đối thoại triển khai Nghị quyết với chủ đề "Xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh" do anh Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam chia sẻ.