Tìm thấy 60 văn bản

Ký hiệu Ngày phát hành Trích yếu
Số: 227 -QĐ/TWĐTN-CNĐT 19/08/2019

Quyết định về việc ban hành Quy chế giải thưởng Người thợ trẻ giỏi toàn quốc (sửa đổi, bổ sung)

Số: 1006 - CV/TWH 06/07/2019

Số: 1006 - CV/TWH "Về việc gia hạn thời gian nhận các tác phẩm dự thi sáng tác biểu trưng tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII"

Số: 59 - KH/TWH 14/05/2019

Kế hoạch và Đề cương Tuyên truyền Đại hội Đại biểu Toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Số: 45 - TB/TWH 09/06/2014

Thông báo số 2 về tình hình tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở nhiệm kỳ 2014 - 2019

Cuộc thi Olympic Tiếng anh 11/08/2019

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019, Trung ương Đoàn ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ năm 2019”.

Logo Đại hội 12/08/2019

Bản Logo chuẩn để phục vụ công tác tuyên truyền cho Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tài liệu Tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí minh 20/08/2019

Tài liệu Tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí minh.

68 - KH/TWH 08/09/2019

Trung ương Hội LHTN Việt Nam ban hành Kế hoạch tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2019

226-KH/TWĐTN-ĐKTHTN 17/09/2019

Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Kế hoạch tổ chức Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ II, năm 2019

1207-CV/TWH 31/10/2019

Tài liệu về Cuộc thi "Thanh niên với Văn hóa giao thông" năm 2019

Page 1 of 6